Een bewonersinitiatief om aardgasvrij je huis te verwarmen

In het project Warm Westerkwartier onderzoeken de bewoners van het Westerkwartier samen naar manieren om hun huizen te verwarmen zonder aardgas. Ze willen de warmte benutten uit de pijpleiding bij de rioolzuivering. Deze pijpleiding loopt langs de spoordijk naar de Lek, naast het Westerkwartier.

We willen weten hoeveel warmte we uit deze leiding kunnen halen en hoeveel huizen we daarmee kunnen verwarmen via een warmtesysteem. In eerste inschatting lijkt het mogelijk om minstens 250 woningen van aardgas af te halen met deze warmtebron. Afhankelijk van de staat van de huizen en de mogelijkheid om ze goed te isoleren, zouden dat er nog meer kunnen zijn.

Om dit allemaal goed te onderzoeken, voeren we een haalbaarheidsonderzoek uit. Wij als bewoners beslissen zelf over de eventueel gekozen oplossing en hoe we dat gaan organiseren. De bewoners spelen dus een cruciale rol in dit onderzoek. Iedereen die in dit gebied woont, of je een huis hebt gekocht of huurt, kan deelnemen en meedenken.

Aan het eind van 2023 willen we alle bewoners een concreet voorstel doen. Als er dan genoeg bewoners zijn die het interessant vinden en eventueel mee te doen, willen we het plan verder uitwerken.

Projectteam

  • Bas de Jong – vertegenwoordigt de bewoners (initiatiefnemer en ervaren bewoner uit de wijk met warmteprojecten in Nederland)
  • Theo Elfrink – energie-deskundige, technische haalbaarheid en doorrekening
  • Andrea Zierleyn en Judith van Loon, bewonersparticipatie en communicatie
  • Jan van Wiggen, vanuit Vrijstad Energie (portefeuillehouder warmte)

Andere initiatieven voor duurzame warmte?

Samenwerking met Vrijstad Energie

Coöperatie Vrijstad Energie hielp dit bewonersinitiatief bij het opstellen van een projectplan en het rondmaken van de financiering. Daarnaast helpt Vrijstad Energie met de bewonersparticipatie en -communicatie. Een ervaren bureau is ingehuurd om de technische haalbaarheid door te rekenen. Het project Warm Westerkwartier wordt ondersteund door de gemeente Culemborg, Woningcorporatie Kleurrijk Wonen en het duurzaamheidsfonds van Betuwewind.