Steeds meer bewoners uit de wijk zetten zich actief in voor een (mogelijk) duurzaam warmtesysteem in het Westerkwartier! Er zijn nu drie werkgroepen aan de slag:

 1. Werkgroep buurt(energie)coöperatie, o.l.v. Bas de Jong
 2. Werkgroep rekenen en tekenen, o.l.v. Theo Elfrink
 3. Werkgroep communicatie en participatie, o.l.v. Judith van Loon

De werkgroep buurtcoöperatie is bezig met het onderzoek hoe een buurt-energiecoöperatie eruit zou moeten zien en heeft als doel om op korte termijn deze coöperatie te gaan oprichten. Want om veel redenen is het belangrijk dat er een rechtspersoon en aanspreekpunt is die de belangen van de inwoners gaat behartigen. Deze groep bestaat uit:

 • Bas de Jong als trekker
 • Anneke van der Vlist
 • Teun van Aken
 • Camiel Heunks
 • Arjen Spaander
 • Jill de Buyzer
 • Anke Pin

De werkgroep rekenen en tekenen houdt zich bezig met de technische en financiële aspecten van het warmtenet.

 • Theo Elfrink als trekker
 • Jos Spithoven
 • Jeroen Brandhof
 • Harm-Jan Wijnen

De werkgroep communicatie en participatie helpt bij het informeren en enthousiasmeren van alle bewoners. Want betrokkenheid en draagvlak van de inwoners zijn uiteindelijk het belangrijkste onderdeel van dit project. Alleen als jullie, de bewoners, de uiteindelijke oplossing met kostenplaatje en organisatie zien zitten, gaat dit project lukken. Deze werkgroep bestaat tot nu toe uit:

 • Judith en Andrea als trekkers
 • Jolise Stol
 • Sander Swierts
 • Francis Heunks
 • Anna Prins

Voor deze groep zijn we nog dringend op zoek naar iemand die het leuk vindt om de social media bij te houden. Wil jij dat doen? Meld je dus aan via westerkwartier@vrijstadenergie.nl