Eind dit jaar is het Go / No Go moment voor alle bewoners om te besluiten de we de ontwikkelfase in gaan. Er ligt dan een concreet Plan van Aanpak en een prijsvoorstel, zodat iedere bewoner kan aangeven of hij/zij het belangrijk vindt het warmtenet verder te realiseren.

Als we samen besluiten door te gaan, is onze verwachting dat we in 2027 het warmtenet in gebruik kunnen nemen. Uiteraard is dat een inschatting op basis van soortgelijke projectervaringen uit het land. De markt van ontwikkeling en realisatie van warmtenetten is flink in beweging en volgen die op de voet, zodat we goed weten wat het voor ons project betekent.