Wij als bewoners staan in het project aan het roer. Op basis van hun randvoorwaarden en wensen krijgt het collectieve warmtesysteem in het Westerkwartier vorm. In de enquête gaf een groot aantal bewoners aan niet meer afhankelijk te willen zijn van grote (commerciële) energiebedrijven. Daarnaast zijn we nu in een fase aangeland waarin we gesprekken gaan voeren met andere partijen, bijvoorbeeld een mogelijke exploitant en gaan we subsidies voor ontwikkeling onderzoeken. Om als bewoners sterk te staan, gelijkwaardig gesprekspartner te zijn en een juridische entiteit (voor het aanvragen subsidies bijvoorbeeld) is het bundelen van bewonerskracht belangrijk. Dat kan bijvoorbeeld in een buurtcoöperatie, voor en door bewoners (leden). Iedere bewoner kan lid worden en ieder lid heeft een stem in de ontwikkelingen. Samen beslis je over het beheer van het warmtesysteem, over investeringen en wat er met opbrengsten gebeurt. In het plaatje hieronder wordt het uitgelegd.

Bas en een aantal buurtgenoten zijn gestart om in een werkgroep ideeën verder uit te werken. We houden je op de hoogte!