Het plan van aanpak voor de volgende fase (de ontwikkelfase) is in concept gereed.

Daarmee hebben we zicht op de benodigde financiering voor het vervolg. Om de financiële middelen te kunnen aanvragen is Coöperatie Warm Westerkwartier in oprichting. Voor de zomer zullen we opnieuw een Warmtecafé organiseren om de laatste stand van zaken te delen.

We hopen jullie dan te zien!

Heb je ondertussen nog vragen of ideeën: mail ons op warmwesterkwartier@gmail.com.