Flyeractie Jumbo

Zaterdagochtend bij de Jumbo. Dé plek in het Westerkwartier om veel bewoners te ontmoeten en meer ruchtbaarheid te geven aan ons onderzoek en te weten hoe bewoners erover denken. Op zaterdag 14 oktober hebben Anneke (Westersingel), Anna (PJW Beltjeslaan), Sander (Handvormerstraat) en Judith (project) flyers uitgedeeld en korte gesprekken gevoerd met bewoners uit de wijk. We vroegen hoe de mensen bezig zijn met (aardgasvrij) verwarmen van hun huis, waar ze zich zorgen over maken en wanneer voor hen meedoen aan een duurzaam warmtenet interessant is. Leuk om zo meer bewoners te spreken en een beeld te krijgen wat mensen denken op dit vlak. De uitkomsten gebruiken we om onze communicatie nog meer af te stemmen op de verschillende bewoners. De uitkomsten in het kort:

  • Mensen reageren over het algemeen positief over een mogelijk collectief warmtenet in de wijk.
  • Mensen willen wel maar denken dat het erg duur is om aan te sluiten.
  • En vinden het wel lang duren voordat het er is.
  • Er is een groep kwetsbare mensen in de wijk, die niet online zijn en/of meer hulp nodig hebben bij het begrijpen wat het precies is en betekent.
  • Bewoners van de Prijssestraat, Molenwal en Westerwal bleken ook geïnteresseerd.
  • Leuk om bewoners tegen te komen die we ook al op het Warmtecafé hebben ontmoet.
  • Voor een aantal mensen is het nu geen prioriteit.