Nee, in de meeste afgiftesets zit géén circulatiepomp, dus ook geen extra geluidsbron in de woning. Alleen als er een extra warmtewisselaar tussen het circuit van het warmtenet en het circuit in de woning is opgenomen is er een pomp nodig om het cv-water in de woning rond te pompen. In dat geval is ook een expansievat nodig zoals op de tekening hierboven is afgebeeld. We gaan er vooralsnog van uit dat beid niet nodig zijn.

Welke levergarantie van warmte hebben we uit de pijpleiding van gezuiverd rioolwater? Is er kans dat de RWZI (waterzuiveringsbedrijf) zelf de energie gaat gebruiken straks (voor bijvoorbeeld vergisting van hun reststromen) waardoor we niet meer zeker zijn van de warmte uit die pijpleiding?

Theoretisch kan dit, maar tot nu toe blijkt een vergistingsinstallatie bij een dergelijk kleine RWZI niet uit te kunnen. De kans is dus nihil dat er door de effluentleiding van de RWZI ineens kouder water wordt afgevoerd.