Dit project is een initiatief van enkele betrokken Culemborgers die in het Westerkwartier wonen en die vanuit hun beroep affiniteit hebben met het aardgasvrij maken van woningen en/of in het Westerkwartier wonen. Zij willen de mogelijkheden voor een collectief warmtesysteem voor een deel van Culemborg te verkennen. Dit is de initiatiefgroep.

Vanuit de initiatiefgroep breiden we de groep bewoners uit door per cluster woningen (met soortgelijke woningtypes) in de wijk een of twee trekkers te zoeken. Samen zullen zij de bewonersraad vormen.

In de clusters vormen we buurtgroepen om het onderzoek in gesprekken verder te ontwikkelen.

Bas de Jong is initiatiefnemer voor dit project. De projectleiders voor de bewonersparticipatie en communicatie zijn Judith van Loon en Andrea Zierleyn (Zinpact). Theo Elfrink (bureau BDH) is verantwoordelijk voor de technische doorrekening.