In deze clusterkaart zie je welk gebied binnen de scope van het project Warm Westerkwartier valt. Het haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of, en in welke vorm de woningen in dat gebied kunnen meedoen aan een collectieve warmteoplossing. De kleuren geven de diverse clusters (op bouwjaar/periode) aan.