Er zijn vele bedrijven die een warmtenet kunnen aanleggen. Een aantal bedrijven legt de netten aan en exploiteert deze zelf, dat zijn bijvoorbeeld ennatuurlijk.nl en fourenergy.nl en Enpuls.nl. Er zijn voldoende bedrijven die warmtenetten aanleggen. Zo heeft Enpuls recent 8 ervaren aannemers aan zich gebonden: BAM Infra Energie & Water B.V., Heijmans Infra B.V., Nijkamp Energiedistributie B.V., Siers Leiding- en Montageprojecten Oldenzaal B.V., Strukton Civiel Zuid B.V., Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V., Van Gelder Kabel-, Leiding- & Montagewerken B.V., Van Vulpen B.V. en Visser & Smit Hanab B.V. Er is ook een constructie mogelijk waarbij een bewonerscoöperatie de opdrachtgever is, zoals het geval bij het Culemborgse Thermobello. In opdracht van een nog op te richten coöperatie in Westerkwartier kan dus ook een warmtenet worden aangelegd en beheerd door dezelfde ervaren aannemers. Voordeel is dan dat de bewoners die meedoen dan baas zijn over hun eigen warmte. Een goed voorbeeld van een bewonersinitiatief met bestaande woningen is in Terheijde, Brabant: traaisenergiecollectief.nl