Je krijgt dan een afleverset die in een normale meterkast past. Van daaruit komen er leidingen die aansluiten bij de huidige cv-(hoofd)leidingen en leidingen van warm tapwater. Meestal betekent dit dat leidingen naar de plek worden gelegd waar nu cv-ketel staat). Zie afbeeldingen hieronder om een goede indruk te krijgen.