Het doel van het project is onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een aardgasloze warmteoplossing voor een groot deel van de woningen in de wijk Westerkwartier in Culemborg.

Deze leiding loopt aan de oostzijde langs de spoordijk naar de Lek en het Westerkwartier ligt hiernaast. Wat krijgen de bewoners dan? Door het haalbaarheidsonderzoek krijgen we inzicht in de opties voor een collectief warmtesysteem in de wijk. Als er geen collectieve mogelijkheden zijn, geven we een individuele oplossing per woning. De bewoners bepalen met elkaar onder welke randvoorwaarden ze de collectieve warmteoplossing willen. Bijvoorbeeld: het mag niet meer kosten dan we nu betalen, we willen alleen lage of juist hoge temperatuurverwarming, de implementatiekosten zijn maximaal [een bepaald bedrag]. Ook zoeken we uit hoe we een collectief warmtesysteem zouden kunnen organiseren: rollen, verantwoordelijkheden, eigendom, beheer, juridische consequenties, etc.