De uitkomst van de verkenning tot nu is,

  • dat we weten dat de bron (gezuiverd rioolwater met een warmte/koude opslag en een warmtepomp om de temperatuur te verhogen naar 70 graden) voldoende warmte kan leveren voor alle huizen, nu en straks;
  • dat het betaalbaar lijkt te zijn (niet meer dan de kosten voor verwarming met gas of lager);
  • en dat we het beheer in eigen handen kunnen houden, zodat we niet afhankelijk zijn van grote, commerciële energiebedrijven.

Nog niet alles is duidelijk op dit moment: bijvoorbeeld de eigendomssituatie en de kosten voor aanleg (exploitatie), subsidie- en financieringsmogelijkheden. Ook moet de nieuwe Warmtewet (wet op levering van collectieve warmte, Wcw) nog formeel worden vastgesteld; deze gaat dan per 2025 in werking. We verwachten dat in een positief scenario het warmtenet voor het Westerkwartier in 2027 operationeel kan zijn.