De gasleiding is straks niet meer nodig en kan afgesloten worden.