Als huurder kun je straks lid worden van de buurtenergiecoöperatie en meebeslissen over het beheer en de kosten van het warmtenet. Alleen als 70% van alle huurders ja zegt tegen het leveringsvoorstel in de ontwikkelfase, dan besluit de woningbouwcorporatie om de woningen aan te sluiten op het warmtenet. De aansluitkosten zijn voor rekening van de woningbouwcorporatie.