De buurtenergiecoöperatie die we met en voor alle bewoners willen oprichten, wordt eigenaar van de warmtevoorziening. Zij levert dan de warmte voor verwarming en warm water in de huizen. We zijn dan niet afhankelijk van grote, commerciële energieleveranciers. We maken namelijk zelf afspraken over hoe we het beheer regelen en welke prijzen we hanteren voor de levering van warmte. Iedere huiseigenaar en huurder kan lid worden van deze buurtenergiecoöperatie en we kiezen het bestuur uit medebewoners. We hebben kennis en ervaring vanuit een goed werkend voorbeeld dichtbij;  Thermo Bello in EVA-Lanxmeer werkt al jaren met hun eigen warmtelevering vanuit een coöperatie.
(Voor meer informatie: www.thermobello.nl.)