Aardbevingen, overstromingen, extreme hitte; het zijn gevolgen van de klimaatverandering waar de mens een grote rol in heeft. Er is te veel CO2 uitstoot door het gebruik van fossiele brandstoffen. De urgentie wordt steeds groter om te zorgen dat de aarde niet verder dan 1,5 graad opwarmt. Aardgas is een fossiele brandstof en daarom zoeken we naar andere manieren om ons huis te verwarmen, te douchen en te koken.