Er is nog niet gekozen. We gaan eerst onderzoeken wat haalbaar en wenselijk is, samen met de bewoners. Pas als we alles uitgezocht hebben, besluiten de bewoners zelf welk systeem ze willen. Meest voor de hand liggende bron om de warmte uit te halen is het gezuiverde rioolwater of de Lek; aquathermie dus.