Ja, het kost meer energie om een hogere temperatuur aan warmte te leveren. Aan de andere kant betekent een hogere temperatuur ook dat minder investeringen in de woningen nodig zijn, bijvoorbeeld voor een tapwatervoorziening Dat verschil wordt meegenomen bij het vergelijken van de collectieve én de individuele opties.