Je cv-ketel staat op springen en je moet ‘m binnenkort vervangen. Wat is wijsheid? Rekening houdend met de mogelijkheden om je later aan te sluiten bij het warmtenet?

Milieucentraal biedt een praktische vragenlijst aan op basis waarop zij komt met een advies voor jouw specifieke situatie (afhankelijk van leeftijd van de ketel, reparatiekosten, isolatiegraad van je huis).

In de planning van het project gaan we ervan uit dat het warmtesysteem niet voor 2027 operationeel is in de wijk, als er straks voldoende bewonersdeelname is op basis van een concreet voorstel. In veel gevallen komt het advies uit op het huren van een cv-ketel ter overbrugging van de tijd naar de collectieve warmte in de wijk.