Dat zal het onderzoek uitwijzen. De schatting is nu dat er ongeveer 250 huizen gebruik kunnen maken van de warmte uit de pijpleiding van de waterzuivering. Maar we onderzoeken ook of het mogelijk is om dit te combineren met warmte-opslag en/of warmte uit de Lek en dan gaat het aantal huizen dat mee kan doen meteen omhoog.