De schatting is nu dat er minimaal 250 huizen gebruik kunnen maken van de warmte uit de pijpleiding van de waterzuivering. In combinatie met warmte-opslag in de zomer zou dat zo’n 500 woningen kunnen worden. We onderzoeken ook of het mogelijk is een combinatie met warmte uit de Lek te maken. Dan gaat het aantal huizen dat mee kan doen nog verder omhoog.