De warmte wordt bij aquathermie (als we daar nu vanuit gaan als oplossing) uit het gezuiverde water en/of de Lek gehaald en wordt met elektriciteit verwarmd naar 70 graden. Met 1 kWh elektriciteit kan dan ongeveer 3 kWh warmte worden opgewekt. De totale CO2-reductie bedraagt bij aanvang van de levering van de warmte ongeveer 40% ten opzichte van je bestaande cv-ketel. Een flinke reductie dus! En dit percentage loopt op in de jaren daarna, doordat de stroom die de warmtepomp gebruikt steeds ‘groener’ wordt. Dat heeft te maken met het feit dat we in Nederland steeds meer energie opwekken met zonnepanelen en windmolens.