De bewonersgroep heeft de lead in het gehele proces en we willen dat in elke buurt een paar bewoners de trekker zijn. Samen vormen zij het bewonersberaad. Vrijstad Energie faciliteert hierbij. Uiteindelijk is de bedoeling dat de bewoners een energiecoöperatie oprichten, waardoor zij eigenaar worden van hun warmtevoorziening. Je bent dan niet afhankelijk van grote energieleveranciers.