De bewoners bepalen samen de randvoorwaarden om mee te doen met een warmtenet, dan onderzoekt een deskundig bureau de mogelijkheden en maakt de berekeningen. Tegelijkertijd bekijken we de verschillende woningtypen en kunnen bewoners eventueel ‘geen spijt’ isolatiemaatregelen aan hun huis treffen, zodat de totale warmtevraag lager is en we meer huizen kunnen verwarmen. In de herfst 2023 bereiden we een volgende fase voor waarin we diepgaander onderzoek kunnen doen en nauwkeuriger inzicht krijgen in kosten en de technische oplossing. Belangrijk dat er voldoende draagvlak bij de bewoners is om deze volgende projectfase in te gaan. Medio 2024 verwachten we dan ieder huishouden in de wijk een leveringsaanbod te kunnen doen. Uiteraard is het dan doorslaggevend hoeveel bewoners daadwerkelijk mee willen doen, zodat we het warmtenet kunnen gaan bouwen.