We overleggen geregeld met de stakeholders, zoals de gemeente, KleurrijkWonen, Rebo Vastgoed. Ook met het Waterschap, Liander en andere partijen hebben we goed contact. De bewoners zijn georganiseerd in een Bewonersberaad. We organiseren bijeenkomsten, Warmtecafé’s (inloop) en hebben een nieuwsbrief. En dat naast natuurlijk de website die we up-to-date houden.