Dat is de ambitie van de gemeente dus daar gaan we nu vanuit. De gemeente beslist hierover in samenspraak met de gasleverancier. Wettelijk geldt daarvoor een opzegtermijn van 8 jaar. Als het warmtenet warmte en warm tapwater in de huizen levert en je elektrisch kookt, is de gasleiding niet meer nodig.