Nee, de bedoeling is dat we geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen.