Dat is altijd goed en zorgt ook voor meer comfort in je huis en lagere kosten. Als je daarmee aan de slag wilt kun je ondersteund worden door het project Minder op de Meter van Vrijstad Energie (meer info hier). Dat werkt op huistype niveau en kan starten met zes huizen van hetzelfde type in je straat. Daarnaast is het idee dat we waarschijnlijk met een middentemperatuur warmtenet gaan werken, wat betekent dat er water van 70 graden door de leiding zal stromen. Dat betekent ook dat ook huizen die iets minder goed geïsoleerd zijn mee kunnen doen. Voor dit project wordt op clusterniveau (cluster van vergelijkbare woningen) bekeken wat nodig is om aan te kunnen sluiten op een warmtenet en of er extra maatregelen voor wat betreft isolatie en/of radiatoren nodig zijn voor aansluiten bij het warmtenet dan wel een individuele warmte-optie.