15mrt2023

Bewonersenquête van start

Waarom deze enquête?
Je woont in de mooie wijk Westerkwartier. Een
aantal bewoners is een project gestart om te
onderzoeken of een aardgasvrij collectief
warmtenet in de wijk haalbaar is. In eerste
instantie door warmte te halen uit het gezuiverd
water dat door de pijpleiding van de rioolzuivering
loopt aan de oostkant langs het spoor naar de Lek
en dus in het Westerkwartier ligt. Daarnaast
onderzoeken we ook andere mogelijkheden.
Technische berekeningen laten zien dat het in
principe mogelijk is om enkele honderden
woningen van warmte en warm water te voorzien.
Hoeveel geld het gaat kosten en of het makkelijk is
om woningen aan te passen, dat weten we nog
niet precies. Dit is een belangrijk onderdeel van het
onderzoek. We sluiten aan bij jouw behoeftes en
wensen; jij bent dus belangrijk. Hoe meer
bewoners meedoen, hoe groter de haalbaarheid is
om met elkaar van het aardgas te gaan. Coöperatie
Vrijstad Energie ondersteunt de bewoners op het
gebied van inhoudelijke kennis, ervaring en de
bewonersparticipatie.

Je kunt de enquête digitaal invullen op www.vrijstadenergie.nl/enquetewarmwesterkwartier.

Deel op facebookDeel op Twitter

Download het evenement naar je agenda