Column nr. 1 – Bas de Jong

De zomer is weer voorbij, maar het duurde even voordat de temperatuur mij deed beseffen dat de winter eraan komt. En er waren veel actualiteiten die me bezighielden. Dus nadenken over voorbereid de winter ingaan – oude radiatoren vervangen, tochtstrips aanbrengen, toch het dubbel glas vervangen-  was naar de achtergrond verdwenen. Wel hebben we dit voorjaar onze inmiddels 20 jaar oude zonnepanelen vervangen. Dus qua elektriciteit zit het goed, maar qua warmte……?

Dit weekend ging de thermostaat weer aan. Maar niet hoger dan 18 graden! Dekentje erbij. Er is toch wat blijven hangen van vorige winter: het besef dat de prijzen zomaar omhoog kunnen schieten en het klimaat wel heel hard aan het veranderen is.

Voor komende winter zijn de gasvoorraden, anders dan de jaren ervoor, voor 95% gevuld. Daarmee lijken we in Nederland veilig te zitten. Maar de eerste bezorgde berichten komen ook al in de media: “wat als de winter streng wordt of de vlam in de pan slaat door de hoge spanningen wereldwijd? Dan zou die voorraad wel eens heel snel leeg kunnen raken.” Pfoe zware kost dit. Mijn vraag en zoektocht is dan hoe ik in deze dynamiek toch iets moois en goeds kan optuigen dat bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering en de cohesie in mijn eigen leefomgeving kan versterken.

Het warmtenet dat we nu onderzoeken kan dat. Niet zozeer vanwege de techniek, maar vooral doordat we hier eigenaar van kunnen zijn en zelf kunnen beslissen en sturen op onze eigen warmtelevering. Als het technisch en financieel aantrekkelijk is en de realisatie van een lokaal warmtenet haalbaar is, kunnen we dat doen door ons te verenigen in een buurtenergiecoöperatie. Als lid van de buurtenergiecoöperatie krijg je straks warmte uit het warmtenet. En dan bepaal je samen de koers en de besluiten die de buurtenergiecoöperatie neemt over de warmtelevering. Dan zijn we niet meer afhankelijk van de gasprijzen of van energiemaatschappijen die je contracten aanbieden waar jezelf geen inspraak in hebt.

Ik hoop met jullie buurtbewoners deze onafhankelijke buurtenergiecoöperatie binnenkort op te richten.