Clusters

Het Westerkwartier heeft ongeveer 500 woningen en is een wijk met zeer uiteenlopende huizen, gebouwd tussen 1900 tot 2012. Omdat de verscheidenheid zo groot is hebben we de wijk ingedeeld in clusters, gebaseerd op bouwjaar en type woning. Formeel horen de Veerweg en de Kleine Buitenom ook bij het Westerkwartier. Het eerste onderzoek, zie verderop op deze site, heeft echter uitgewezen, dat het financieel niet haalbaar is deze straten mee te nemen in een warmtenet. Voor deze straten gaan we andere opties onderzoeken.