We presenteerden op 30 juni de eerste berekeningen. Op basis daarvan hebben we een voorlopige conclusie getrokken dat het doortrekken van het warmtenet naar Kleine Buitenom en de Veerweg vooralsnog minder rendabel lijkt op technisch, financieel en juridisch vlak. Het doortrekken van het net geeft veel warmteverlies omdat er over een grote afstand geen woningen staan. Ook is in de eerste berekening een extra tussenstation, aansluitingen naar de woningen met afleveren en koppeling in de woning met cv en tapwaterleidingen meegenomen. Dat maakt dat een warmtenet voor deze en andere Westerkwartier bewoners qua kosten aanzienlijk hoger uitpakt. Andere oplossingen, zoals warmte uit de Lek, bieden een aantrekkelijker alternatief. Bij de meer gedetailleerde berekeningen zien we wat exacte kosten en effecten zijn. We hebben de bewoners over deze voorlopige conclusie geïnformeerd en aangegeven dat we graag kijken naar alternatieve oplossingen. Kortom: uit het warmtenet maar niet uit het project.